Dollus iberica CAT   FR    EN    ES
PATROCINI
EL GRUP
TREBALLS
ECOLOGIA
COMPROMIS
ARQUITECTES
NORMATIVA

NORMATIVA


El respecte de la normativa en matèria d'urbanisme per a la planificació de vies públiques és essencial i obligatori. És la raó per la qual no dubtem a treballar amb estreta col·laboració amb els arquitectes representants de municipis i regions.

La confrontació de punts de vista entre interessos col·lectius i privats són base de sinergies i tenen com a conseqüència la revaloració de llocs excepcionals com els voltants del Far de Sant Sebastià.


A més del Segur decennal de danys, garantia de base de les nostres construccions, seguim la posada en marxa durant els 18 mesos que segueixen al lliurament per a solucionar qualsevol potencial anomalia. Aquest sistema de qualitat té l'avantatge del retorn d'experiències, molt útil per als nostres col·laboradors-proveïdors i per a nosaltres mateixos, però també per als compradors.
Victor Fabregat Rubiol

Victor Fabregat Rubiol

Soci cofundador del bufet Fabregat-Perulles-Sales, amb seu a Barcelona, Tarragona i Mallorca, és advocat de dret immobiliari i d'urbanisme, dret del medi ambient i d'energies renovables, dret financer i inversions exteriors.

Posseeix una gran experiència internacional (en Bufets alemanys i francesos), és membre de l'Associació hispà-alemanya de juristes i d'organismes consultius a nivell internacional i europeu. Ha participat activament en el procés d'elaboració de normes nacionals i directives comunitàries.

El suport dels seus associats, col·laboradors i d'ell mateix, ens confereix legitimitat per a desembolicar-nos en un context a vegades complex i molt tècnic en l'àmbit reglamentari. La nostra ambició és convertir-nos en interlocutors de referència per a tots els actors directes o indirectes relacionats amb les nostres obres.La seguretat en la nostra obres
 
Aquesta és una de les nostres prioritats. Anem a vegades mes enllà de l'exigit per la reglamentació.
Sovint, l'experiència i els hàbits són els nostres pitjors enemics en aquest aspecte. Per això hem establert inspeccions setmanals. La finalitat és recordar, a més de les normes de seguretat bàsiques, el sentit comú en matèria de seguretat en una obra en evolució permanent.


securité Far de Llafranc
Control de qualitat
 
Les nostres obres passen el control de bureau Véritas al llarg de tot el procés de construcció per a garantir una qualitat irreprotxable. Per exemple, es prenen mostres del ciment utilitzat regularment per a comprovar la resistència i característiques pròpies o es comprova l’estanqueiteta de totes les cobertes i terrasses... També s'extreuen mostres per a analitzar la composició de sòl i subsòl.
ECA Véritas